همایش ها و کنفرانس ها مناقصه ها و مزایده ها پایگاه ملی اعضای هیئت علمی کتابخانه الکترونیکی
اتوماسیون اداری مجله الکترونیکی آموزش مجازی کتابخانه دانشگاه
چهارشنبه، ۲۶ شهريور ۱۳۹۳
اتوماسیون آموزشی
اتوماسیون اساتید
رویداد روز