جمعه 07 آذر 1399 ساعت 12:09

آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع

دانشجویان گرامی:آخرین مهلت تسویه حساب و

تعیین تاریخ دفاع20دی ماه 97 می باشد و این

تاریخ قابل تمدید نمی باشد.و آخرین مهلت جهت دفاع در نیمسال اول97/98

تاریخ11بهمن 97می باشد.

   1397/9/28 11:54


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :