سه شنبه 11 آذر 1399 ساعت 03:00

آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع

دانشجویان گرامی:

آخرین مهلت تسویه حساب و تعیین  تاریخ

 دفاع20دی ماه 97 می باشد و این تاریخ

 قابل تمدید نمی باشد.و آخرین مهلت

جهت دفاع در نیمسال اول97/98 تاریخ11بهمن 97

می باشد
.

   1397/10/12 08:29


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :