یکشنبه 01 بهمن 1396 ساعت 06:28

اطلاعیه امور مالی و صندوق رفاه دانشجویی


دانشجویان محترم جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل نسبت به پرداخت بدهی خود (امورمالی و صندوق رفاه) قبل از دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند .

 
اداره امورمالی و صندوق رفاه دانشجویی
   1396/9/27 14:30


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :