پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 22:52
امیر حسین شجاعی
نام و نام خانوادگی : امیر حسین شجاعی
سمت : کارشناس دفتر مطالعات نیروی انسانی
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :