شنبه 21 تیر 1399 ساعت 08:09

آگهی مزایده

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در نظر دارد اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز خود را از طریق

مزایده عمومی به فروش رساند. لذا كليه علاقمندان جهت شركت در مزايده از تاریخ انتشار این

آگهی ظرف مدت 10 روز کاری می توانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مزایده و

رویت اموال به مسئول اموال دانشگاه مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست ظرف مدت 10 روز

کاری از تاریخ انتشار آگهی نسبت به تکمیل اسناد و مدارک و ارائه آن برابر شرایط مندرج در

اسناد مزایده به مدیریت حراست دانشگاه اقدام نمایند.

تاریخ شروع: 9/9/98

نشانی:  یاسوج - کیلومتر 5 جاده سی سخت –دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج- ساختمان

اداری - طبقه همکف -(مسئول اموال دانشگاه)

 شماره تماس: جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09177430483-09173431838 -07433313212   

 

اسناد مناقصه    


   1398/9/10 10:17


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :