جمعه 07 آذر 1399 ساعت 11:25

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج درنظر دارد امور مربوط به خدمات عمومی (شامل امور

خدماتی، خدمتگزاری، فضای سبز، سلف سرویس، تعمیر و نگهداری) کلیه ساختمان های

آموزشی و اداری، رفاهی شامل عرصه و اعیان در سطح شهر یاسوج و حومه) خود را برای

یک ­دوره يكساله (از تاریخ 1/3/98 لغایت 31/2/99) (به صورت حجمی با حداکثر 21 نفر

نیروی کار) از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای مجوز واگذار نماید. لذا از کلیه

شرکتهای مجاز دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به ساختمان اداری دانشگاه آزاد

اسلامی واحد یاسوج به نشانی بلهزار ساختمان مدیریت-طبقه اول دبیرخانه اداری مراجعه و

از تاریخ درج آگهی در روزنامه حداکثر بمدت ده روز کاری نسبت به خرید، تکمیل و تحویل

کلیه اسناد و مدارک خواسته شده به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج و

دریافت رسید اقدام نمایند. 


نشانی: یاسوج- کیلومتر 4 جاده سی سخت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج-ساختمان مدیریت

کدپستی: 93687-75914                 شماره تماس: 14-07433313212
                                                                                                     

                                                                                                                                          

تاریخ شروع:شنبه97/3/11 به مدت 10روز کاری             

                                                       

                               
   روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد یاسوج

   1398/3/7 09:53


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :