شنبه 05 مهر 1399 ساعت 03:58

تازه های فناوری اطلاعات را دنبال کنید

شما میتواند از طریق آدرس http://iauyasooj.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_3703.html تازه ترین رویدادها در حوزه فناوری اطلاعات را ببینید.
   1398/12/6 10:50


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :