سه شنبه 11 آذر 1399 ساعت 02:57

ثبت نام با تاخیر کارشناسی ارشد و دکتری ورودی96 و97

قابل توجه پذیرفته شده گان کارشناسی ارشد و دکتری96و97:

 

پذیرفته شده گان کارشناسی ارشد و دکتری96و97

دانشگاه آزاد یاسوج که تاکنون موفق به ثبت نام و انتخاب

واحد نگردیده اند از تاریخ97/11/1 جهت ثبت نام به اداره

ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند.

   1397/10/20 13:25


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :