دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 13:58

ثبت نام دانشجویان عدم مراجعه

دانشجویان سنوات قبل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج که فاصله

تحصیلی داشته اند و به علت مشکلات تاکنون موفق به ادامه تحصیل

نشده اند جهت استفاده از تخفیف ویژه و امتیازات دیگر به اداره

آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

   1398/9/20 11:19


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :