پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 22:58
حشمت الله اصالت زاده
نام و نام خانوادگی : حشمت الله اصالت زاده
سمت : مسئول امتحانات
سوابق تحصیلی : کارشناسی الهیات
سوابق شغلی : کارشناس حراست
مسئول دفتر ریاست


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :