شنبه 27 دی 1399 ساعت 08:55
حشمت الله اصالت زاده
نام و نام خانوادگی : حشمت الله اصالت زاده
سمت : مسئول امتحانات
سوابق تحصیلی : کارشناسی الهیات
سوابق شغلی : کارشناس حراست
مسئول دفتر ریاست


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :