پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 01:20
دکتر ابوطالب قدمی
نام و نام خانوادگی : دکتر ابوطالب قدمی
سمت : مدیرگروه مهندسی نفت و شیمی
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی شیمی
نام دکتر ابوطالب
نام خانوادگی قدمی
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مهندسی شیمی
روزهای حضور دوشنبه الی چهارشنبه ساعت9 -15     
 

 آرایش ترمی

کارشناسی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد مکانیک
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری  قبل از 93 کارشناسی ارشدنفت 96به بعد
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری 93به بعد کارشناسی ارشدنفت 95
کارشناسی مهندسی نفت حفاری  قبل از 93 دکتری مهندسی شیمی 95
کارشناسی مهندسی نفت حفاری  93 به بعد دکتری مهندسی شیمی 96
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :