شنبه 05 مهر 1399 ساعت 02:16
دکتر الماس علیپور
نام و نام خانوادگی : دکتر الماس علیپور
سمت : مدیرکل امور پژوهش و فناوری
سوابق تحصیلی : کارشناسی: ریاضی محض – دانشگاه یاسوج


کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


دکترا: ریاضی محض گرایش جبر جابجایی – دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سوابق شغلی : مدیر گروه علوم پایه
تلفن:33310493-074


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :