جمعه 28 دی 1397 ساعت 05:47
دکتر داریوش بابایی
نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش بابایی
سمت : مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق
سوابق تحصیلی : دکتری حقوق عمومی
نام داریوش
نام خانوادگی بابایی
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی حقوق عمومی
روزهای حضور سه شنبه 8-14
چهارشنبه ساعت8 -14 و16-18
پنج شنبه 8-10و12-14    
 

 آرایش ترمی

 

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی97 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی97 دکتری حقوق خصوصی
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :