چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت 05:13
دکتر داریوش بابایی
نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش بابایی
سمت : مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق
سوابق تحصیلی : دکتری حقوق عمومی
نام داریوش
نام خانوادگی بابایی
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی حقوق عمومی
روزهای حضور دوشنبه الی چهارشنبه ساعت8 -14     
 

 آرایش ترمی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :