چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 07:32
دکتر سید احسان امیرحسینی
نام و نام خانوادگی : دکتر سید احسان امیرحسینی
سمت : رئیس دبیرخانه هیات امناء
سوابق تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی
تلفن:33313929-074    داخلی135


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :