پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 01:49
دکتر سید مصطفی اکبری
نام و نام خانوادگی : دکتر سید مصطفی اکبری
سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سوابق تحصیلی : کارشناسی کشاورزی-علوم دامی
کارشناسی ارشد کشاورزی-علوم دامی
دکتری تغذیه دام
سوابق شغلی : معاون دانشجویی و فرهنگی واحد یاسوج
مدیر پژوهش و فناوری واحد یاسوج
مدیر باشگاه پژوهشگران جوان
سرپرست دانشکده کشاورزی
تلفن:33312500-074  تلفن داخلی:155


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :