شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:15
دکتر علی پیرزاد
نام و نام خانوادگی : دکتر علی پیرزاد
سمت : مدیرگروه مدیریت
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت مالی
نام ونام خانوادگی علی پیرزاد
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مدیریت مالی
روزهای حضور دو شنبه تا چهارشنبه9الی15
رزومهCV
 

آرایش ترمی

کارشناسی مدیریت بازرگانی 95 به بعد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –بازرگانی بین الملل95 به بعد
کارشناسی مدیریت دولتی95 به بعد کارشناسی ارشد مدیریت دولتی94 و ماقبل
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی94 و ماقبل ارشد دولتی 95به بعد
 

سرفصل دروس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 
 
                                     
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :