دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 15:40
دکتر مهدی حسینی فرهی
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی حسینی فرهی
سمت : مدیر گروه
سوابق تحصیلی : دکتری علوم باغبانی
نام نام خانوادگی مهدی حسینی فرهی
 
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی علوم باغبانی
روزهای حضور دوشنبه تا چهارشنبه 9 الی 15
رزومه( CV )


 
لیست اساتید و اعضاء هیات علمی  گروه

آرایش ترمی
کارشناسی ارشد زراعت 96 به بعد دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی93
دکتری زراعت 96 و قبل دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی94
دکتری صنایع غذایی-زیست فناوری95 دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی95
دکتری صنایع غذایی93 دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید 96 به بعد
دکتری صنایع غذایی94  
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی ورودی 93 به بعد

دکتری اگرو تکنولوژی 97 به بعد

سرفصل رشته ها
کارشناسی اقتصاد کشاورزی جدید    قدیم کارشناسی ارشد علوم دامی قدیم        جدید
کارشناسی صنایع غذایی دکتری صنایع غذایی
کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکتری علوم باغبانی
کارشناسی ارشد زراعت دکتری زراعت
کارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی دکتری اگروتکنولوژی
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :