دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 19:37
دکتر مهدی حسینی فرهی
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی حسینی فرهی
سمت : مدیر گروه
سوابق تحصیلی : دکتری علوم باغبانی
نام نام خانوادگی مهدی حسینی فرهی
 
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی علوم باغبانی
روزهای حضور دوشنبه تا چهارشنبه 9 الی 15
رزومه( CV )


 
لیست اساتید و اعضاء هیات علمی  گروه

آرایش ترمی

مقطع دکتری تخصصی:

دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی93


دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی94

دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی95

دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید 96 به بعد

دکتری باغبانی-فیزیولوژی پس از برداشت 96به بعد

دکتری زراعت 96 و قبل

دکتری اگرو تکنولوژی 97 به بعد

دکتری صنایع غذایی93

دکتری صنایع غذایی94

دکتری صنایع غذایی-زیست فناوری95

دکتری صنایع غذایی-زیست فناوری 96به بعد

 

مقطع کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد زراعت 96 به بعد

کارشناسی ارشد صنایع غذایی93

کارشناسی ارشد صنایع غذایی –تکنولوژی 94

کارشناسی ارشد صنایع غذایی-صنایع غذایی95

کارشناسی ارشد صنایع غذایی-صنایع غذایی96

کارشناسی ارشد صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی96

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی93 و94

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی95و96

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی 97


مقطع کارشناسی:

کارشناسی میکروبیولوژی

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی ورودی 93 به بعد 
سرفصل رشته ها

کارشناسی اقتصاد کشاورزی جدید    قدیم کارشناسی ارشد علوم دامی قدیم        جدید
کارشناسی صنایع غذایی دکتری صنایع غذایی
کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکتری علوم باغبانی
کارشناسی ارشد زراعت دکتری زراعت
کارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی دکتری اگروتکنولوژی
دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی94

دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی94نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :