شنبه 27 مرداد 1397 ساعت 00:01
دکتر مهدی حسینی فرهی
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی حسینی فرهی
سمت : مدیر گروه
سوابق تحصیلی : دکتری علوم باغبانی
نام نام خانوادگی مهدی حسینی فرهی
 
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی علوم باغبانی
روزهای حضور دوشنبه تا چهارشنبه 9 الی 15
رزومه( CV )


 
لیست اساتید و اعضاء هیات علمی  گروه

آرایش ترمی
کارشناسی ارشد زراعت 96 به بعد دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی93
دکتری زراعت 95 به بعد دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی94
دکتری صنایع غذایی-زیست فناوری95 دکتری علوم باغبانی-گیاهان داروئی95
دکتری صنایع غذایی93 دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید 96 به بعد
دکتری صنایع غذایی94  نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :