دوشنبه 02 مهر 1397 ساعت 02:14
دکتر مهران جعفری
نام و نام خانوادگی : دکتر مهران جعفری
سمت : مدیر گروه کارشناسی حقوق
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :