شنبه 29 تیر 1398 ساعت 08:10
دکتر کرم الله باقری فرد
نام و نام خانوادگی : دکتر کرم الله باقری فرد
سمت : مدیر کل تحصیلات تکمیلی
سوابق تحصیلی : دکتری مهندسی کامپیوتر
تلفن:33313018-074  داخلی:199


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :