جمعه 07 آذر 1399 ساعت 11:49
زیور فرهادی
نام و نام خانوادگی : زیور فرهادی
سمت : مسئول ثبت نام
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد تاریخ
سوابق شغلی : رئیس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان
داخلی:


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :