پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 23:13
سعادت کرمی تل زالی
نام و نام خانوادگی : سعادت کرمی تل زالی
سمت : مسئول کانون قران و عترت
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق شغلی : کارشناس امور آموزشی
کارشناس امور فرهنگی


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :