پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 22:22
سید ناصر سلیمانی پور
نام و نام خانوادگی : سید ناصر سلیمانی پور
سمت : مدیر امور دانشجویی
سوابق تحصیلی : کارشناسی کشاورزی-دامپروری
سوابق شغلی : مدیر امور اداری واحد یاسوج1381-1383
مدیر امور دانشجویی1384 تاکنون
تلفن:33314222-074     داخلی:168


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :