چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت 05:18
شهلا گشتاسبی
نام و نام خانوادگی : شهلا گشتاسبی
سمت : کارشناس هیات امناء
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
تلفن داخلی:125


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :