جمعه 15 آذر 1398 ساعت 09:50
فرحناز ایزدپناه
نام و نام خانوادگی : فرحناز ایزدپناه
سمت : مدیر امور مالی
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
تلفن:33313216-074     داخلی:185


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :