دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 05:38
فرزاد جلال فر
نام و نام خانوادگی : فرزاد جلال فر
سمت : رئیس دفتر رئیس دانشگاه
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد عمران
تلفن:33314221-074       فاکس:33313001-074
داخلی:121-123


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :