جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 11:40

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر :جهت بررسی وضعیت شهریه خود از تاریخ 96/11/1لغایت 96/11/3 به امور مالی دانشجویان واقع در ساختمان اداری طبقه همکف
(آقای عبدالهی ) مراجعه نمایید. در صورت عدم مراجعه و پیگیری عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.
   1396/9/26 12:00


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :