چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 07:34
مازیار صابری
نام و نام خانوادگی : مازیار صابری
سمت : معاون اداری و مالی
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد اقتصاد
سوابق شغلی : معاون اداری ومالی واحد یاسوج
معاون اداری ومالی واحد علوم وتحقیقات کهگیلویه وبویراحمد
تلفن:33312529-074     داخلی:164


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :