جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 11:37
محمد رحیم عادلی نیکو
نام و نام خانوادگی : محمد رحیم عادلی نیکو
سمت : رئیس اداره بازرسی استان
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت
سوابق شغلی : مدیر امورمالی واحد یاسوج
مدیراداری و مالی معاونت هماهنگی استان
مدیربرنامه و بودجه واحد یاسوج
رئیس صندوق رفاه دانشجویی واحد یاسوج
تلفن:33310292-074


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :