دوشنبه 02 مهر 1397 ساعت 02:16
محمد رحیم عادلی نیکو
نام و نام خانوادگی : محمد رحیم عادلی نیکو
سمت : رئیس اداره بازرسی استان
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن:33310292-074


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :