چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 07:35
نوذر فیاض بخش
نام و نام خانوادگی : نوذر فیاض بخش
پست الکترونیک : nozar.fayaz@gmail.com
سمت : مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
سوابق تحصیلی : دانشجوی دکتری شیمی
سوابق شغلی : دبیر کمیته انضباطی واحد گچساران
رئیس اداره خدمات دانشجویی واحد علوم وتحقیقات یاسوج
رئیس اداره امور پژوهشی واحد یاسوج
تلفن:33313213-074     داخلی:


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :