• اولین نشست اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان واحد یاسوج با ریاست دانشگاه  (1395/12/1)
    اولین نشست اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان واحد یاسوج با ریاست دانشگاه در این نشست که به منظور بررسی روند اجرایی برنامه‌ها و مشکلات انجمن اسلامی همچنین ارائه راه‌کارهای مناسب به منظور هر چه پربارتر برگزار شدن برنامه‌های انجمن برگزار شد، در ابتدا دکتر آرمین محمودی برلزوم تعامل مدیریت دانشگاه با تشکلهای دانشجوئی و اهمیت آن مطالبی عنوان کرد و افزود:وظیفه قشر دانشجو و جنبش دانشجویی انقلابی مطالبه گری و دغدغه سازی نسبت به مسائل روز کشور و دانشگاه است مشاهده ادامه
«« « 10/ » »»


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :