پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 23:25
مجید پرهیزگار
نام و نام خانوادگی : مجید پرهیزگار
سمت : رئیس اداره نگهداری و تعمیرات
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک
داخلی:116


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :