پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 21:48
بهمن هدایتی
نام و نام خانوادگی : بهمن هدایتی
سمت : مسئول دفتر ارتباط با صنعت
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مالی


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :