سه شنبه 28 دی 1400 ساعت 08:39
دکتر داریوش بابایی
نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش بابایی
سمت : مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق
سوابق تحصیلی : دکتری حقوق عمومی
نام داریوش
نام خانوادگی بابایی
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی حقوق عمومی
روزهای حضور سه شنبه 9-15
چهارشنبه ساعت9 -15
پنج شنبه 8-14   
 

 آرایش ترمی

 

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی97 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی97 دکتری حقوق خصوصی
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :