سه شنبه 28 دی 1400 ساعت 08:52
دکتر حیدر هاشمی
نام و نام خانوادگی : دکتر حیدر هاشمی
سمت : مدیرگروه مهندسی نفت،شیمی و مکانیک
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
نام دکتر حیدر
نام خانوادگی  هاشمی
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مهندسی مکانیک
روزهای حضور دوشنبه الی چهارشنبه ساعت9 -15     
 

 آرایش ترمی

کارشناسی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد مکانیک
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری  قبل از 93 کارشناسی ارشدنفت 96به بعد
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری 93به بعد کارشناسی ارشدنفت 95
کارشناسی مهندسی نفت حفاری  قبل از 93 دکتری مهندسی شیمی 95
کارشناسی مهندسی نفت حفاری  93 به بعد دکتری مهندسی شیمی 96
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :