جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:18
دکتر محمود زاده باقری
نام و نام خانوادگی : دکتر محمود زاده باقری
سمت : مدیرگروه مهندسی برق
سوابق تحصیلی : دیپلم: برق (الکترونیک).۱۳۷۴
فوق دیپلم: برق (الکترونیک).۱۳۷۸
کارشناسی: مهندسی برق (قدرت) . دانشگاه کاشان۱۳۸۳
کارشناسی ارشد :مهندسی برق -(قدرت). دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۱۳۸۷
دکتری تخصصی: مهندسی برق ( الکترونیک قدرت). دانشگاه صنعتی مالزی - دانشگاه سبزوار ۱۳۹۴
سوابق شغلی : ۱. عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج از ۱۳۸۵ تاکنون
۲.مدیرگروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
۳.مدیرگروه برق دانشکده فنی سما یاسوج از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰
۴. عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد یاسوج از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
۵.عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ک.ب از ۱۳۹۲تا ۱۳۹۳
۶. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
۷.رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
۸.عضو شورای مدیریت و هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج از ۱۳۹۲تا ۱۳۹۵
۹.عضو دانشگاهی کمیته پژوهش و فناوری شرکت توزیع نیروی برق استان ک.ب از ۱۳۹۳ تاکنون
۱۰.عضو اصلی کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی استان ک.ب از۱۳۹۴ تا کنون
۱۱.مدیرگروه دکتری مهندسی برق واحد یاسوج از ۱۳۹۵ تاکنون
۱۲.رئیس کارگروه تخصصی امتحان جامع دکتری مهندسی برق استان ک.ب ۱۳۹۷
۱۳.عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی اساتید واحد یاسوج از۱۳۹۴ تا۱۳۹۶
۱۴.مدیراجرایی کنفرانس هفته پژوهش ۱۳۸۸
۱۵.مدیرگروه مهندسی برق دانشگاه غیرانتفائی پویا ۱۳۸۹تا۱۳۹۰
نام محمود
نام خانوادگی زاده باقری
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مهندسی برق
ایمیل  
تلفن  
روزهای حضور دوشنبه الی چهارشنبه ساعت9 -16
 
اعضای تمام وقت گروه:
1- دکتر مهرداد جعفربلند (دانشیار)
2- دکتر صمد نجاتیان (استادیار)
3- دکتر محمدجواد کیانی (استادیار)
4- سرکار خانم دکتر نورآفرین کریمی (دانشجوی دکتری)
5- دکتر عقیل درخشان (دانشجوی دکتری)
6- دکتر محمود زاده باقری (استادیار)


**  آرایش ترمی کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد       دانلود    

** آرایش ترمی کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت  دانلود فایل

رزومهCVنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :