جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:30
دکتر علی پیرزاد
نام و نام خانوادگی : دکتر علی پیرزاد
سمت : مدیرگروه مدیریت
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت مالی
نام ونام خانوادگی علی پیرزاد
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مدیریت مالی
روزهای حضور دو شنبه تا چهارشنبه9الی15
رزومهCV
 

آرایش ترمی


کارشناسی:

کارشناسی مدیریت بازرگانی 96 به بعد 

کارشناسی مدیریت دولتی95 به بعد   


کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی94 به بعد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی94 و ماقبل

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –بازرگانی بین الملل95 به بعد  

کارشناسی ارشد دولتی 95به بعد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 98

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 98

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی 99 به بعد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -بودجه و مالیه عمومی 99 به بعد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل 99 به بعد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی 99 به بعد

 

سرفصل دروس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :