جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:12
محمد جواد صالحی
نام و نام خانوادگی : محمد جواد صالحی
سمت : کارشناس نرم افزار
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد IT
CCNA2018


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :