جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:15
سید نجم الدین میرگوشه
نام و نام خانوادگی : سید نجم الدین میرگوشه
سمت : مدیرگروه حسابداری
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق شغلی : مدیرکل حوزه ریاست

 

نام سید نجم الدین
نام خانوادگی میرگوشه
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی حسابداری
روزهای حضور شنبه الی چهارشنبه ساعت8 -15     
 

آرایش ترمی کارشناسی حسابداری 
آرایش ترمی کارشناسی ارشد حسابداری


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :