پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 23:06
سید احسان امیرحسینی
نام و نام خانوادگی : سید احسان امیرحسینی
سمت : مدیرگروه تربیت بدنی،علوم ورزشی، مدیریت ورزش
سوابق تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی
سوابق شغلی : رئیس دبیرخانه هیات امناء استان

آرایش ترمی دکتری مدیریت ورزشی

آرایش ترمی تربیت بدنی کارشناسی پیوسته مخصوص ورودی های قبل از 97

آرایش ترمی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش 95

آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی


رزومهCV



نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :