جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:42
دکتر زریر صالح پور
نام و نام خانوادگی : دکتر زریر صالح پور
سمت : رئیس دبیرخانه هیات امنا
سوابق تحصیلی : دکتری شهرسازی
سوابق شغلی : معاونت عمرانی واحد یاسوج
رئیس دبیرخانه هیات جذب استان
معاونت شهرسازی شهرداری یاسوج
رئیس واحد شهرسازی و معماری شهرداری یاسوج
عضو هیات مدیره تاکسی رانی یاسوج
عضو کمیته بودجه واحد یاسوج
عضو شورای عالی راهبردی آموزشی واحد یاسوج
عضو مهندسین حرفه ای نظام مهندسی استان
عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امناء استان


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :