پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 23:41
محمدرضا معصومی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا معصومی
سمت : مدیرگروه
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی ادبیات فارسی
سوابق شغلی : مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی
معاون دانشجویی واحد یاسوج
نام ونام خانوادگی محمدرضا معصومی
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی ادبیات فارسی
روزهای حضور دوشنبه تا چهارشنبه 8الی14
cv

 


آرایش ترمی:

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدائی

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

رزومهCVنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :