جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:55
دکتر محمد جواد کیانی
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد جواد کیانی
سمت : معاون پژوهش و فناوری
سوابق تحصیلی : دکتری مهندسی برق
سوابق شغلی : مدیرگروه مهندسی برق و مهندسی نفت


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :