جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:32
داراب جوکار
نام و نام خانوادگی : داراب جوکار
سمت : مدیر حراست
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
تلفن:33312115-074 داخلی:120


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :