سه شنبه 28 دی 1400 ساعت 08:56
دکتر سید مصطفی اکبری
نام و نام خانوادگی : دکتر سید مصطفی اکبری
سوابق تحصیلی : کارشناسی کشاورزی-علوم دامی
کارشناسی ارشد کشاورزی-علوم دامی
دکتری تغذیه دام
سوابق شغلی : معاون دانشجویی و فرهنگی واحد یاسوج
مدیر پژوهش و فناوری واحد یاسوج
مدیر باشگاه پژوهشگران جوان
سرپرست دانشکده کشاورزی

رزومهCVنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :