سه شنبه 28 دی 1400 ساعت 07:39
سحر صلاحی
نام و نام خانوادگی : سحر صلاحی
پست الکترونیک : sahar.salahi@iauyasooj.ac.ir
سوابق تحصیلی : 1_کارشناس پرستاری با معدل 59/18-شاگرد اول کل دانشکده های پرستاری استان کرمان در سال 1389
2_کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی – جراحی با معدل76/16،شاگرد دوم دانشکده پرستاری - مامایی رازی کرمان درسال1392
رزومه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :