جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:45
دکتر کرم الله باقری فرد
نام و نام خانوادگی : دکتر کرم الله باقری فرد
سمت : معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی
سوابق تحصیلی : دکتری مهندسی کامپیوتر
سوابق شغلی : مدیر کل تحصیلات تکمیلی
تلفن:33313018-074  داخلی:199


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :