جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:00
دکتر نورمحمد علی پور خشاب
نام و نام خانوادگی : دکتر نورمحمد علی پور خشاب
سمت : معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سوابق تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات عرب و الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه شهید چمران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آبادان
دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سوابق شغلی : معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و یاسوج ازسال 1378 تا سال 1391
ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلا می واحد یاسوج از سال 1391 تا 1392
مدیریت گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از سال 1377 تا 1385
CV

تلفن:33312032-074  داخلی:166


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :