سه شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:29
نصرت الله شاهباز پور
نام و نام خانوادگی : نصرت الله شاهباز پور
سمت : رئیس اداره دانش آموختگان
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی کشاورزی
سوابق شغلی : رئیس اداره دانش آموختگان از سال 1385 تاکنون
داخلی:140


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :